AUDYT MARKETINGOWYJakub Wlazło

Audyt marketingowy jest to wszechstronne, systematyczne, niezależne i regularne badanie procesów marketingowych , celów, strategii i działań naszych klientów , prowadzone dla zidentyfikowania trudności i szans rozwojowych oraz sformułowania planów, mających na celu poprawienie marketingu przedsiębiorstwa.

Oferujemy

  • wszechstronność, która obejmuje wszystkie ważniejsze działania marketingowe, a nie tylko kwestie problemowe, personel sprzedaży, politykę cenową i inne działanie marketingowe.
  • wszechstronny audyt marketingowy pozwala skuteczniej lokalizować prawdziwe źródło problemów przedsiębiorstwa,
  • systematyczność: audyt marketingowy bada cele, strategii i systemów marketingowych, a także konkretnych działań marketingowych firmy,
  • efekty pozwalają na potrzebne usprawnienia, które zostają zawarte w planie długo- i krótkoterminowych działań korekcyjnych,
  • niezależność: audyt marketingowy możemy przeprowadzić w formie zespołu eksperckiego który posiada konieczny obiektywizm, szerokie doświadczenie w wielu gałęziach, odpowiednią znajomość danej dziedziny marketingu i branży oraz niepodzielny czas i uwagę podczas przeprowadzania audytu,
  • regularność: regularny audyt marketingowy może przydać się zarówno przedsiębiorstwom w dobrej kondycji, jak i tym, które mają kłopoty,

„Nie ma działania w marketingu, które jest tak dobre, że już nie można go ulepszyć. Nawet najlepsze działania można zmienić na jeszcze lepsze. Tak naprawdę, to nawet te najlepsze trzeba zmieniać na jeszcze lepsze”WSPÓŁPRACUJĘ

Wykonanie